Valmennusratkaisut

Urapolut, yksilöllinen sparraus ja osaamisen kehittämismahdollisuudet ovat välttämätön osa henkilöstöjohtamista sellaisissa yrityksissä, jotka haluavat houkutella ja sitouttaa huippuosaajia.

OTA YHTEYTTÄ

Globaali coach-verkostomme toteuttaa viimeisimpään tutkimustietoon perustuvia kehitysohjelmia, jotka auttavat työntekijöitä löytämään itsestään uusia kykyjä ja vahvuuksia. Samalla pystytään entistä paremmin yhdistämään yksilön uratavoiteet ja työnantajan tarjoamat kehittymismahdollisuudet kaikilla orgnisaatiotasoilla. Valmennusratkaisut muokataan vastaamaan kunkin organisaation erityistarpeita ja toimintakulttuuria, ja ne voidaan toteuttaa kasvokkain, virtuaalisesti tai näiden yhdistelmänä.

Palvelut ja kehitysohjelmat

Yhdistämällä itseohjautuvuutta ja digitaalisia oppimisvälineitä coaching-sessioihin toteutamme yksilöllisiä kehitysohjelmia, joiden avulla kehitetään yksilön uranhallintaa ja esihenkilöiden urajohtamista. Esihenkilöt oppivat toteuttamaan tuloksellisia, valmentavalla otteella käytyjä urakeskusteluita, yksilöiden uratavoitteita pystytään sovittamaan yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa sekä sitoutetaan nykyiset avainhenkilöt ja tulevaisuuden potentiaaliset kyvyt organisaatioon.

Uracoaching

Yhdistämällä itseohjautuvuutta ja digitaalisia oppimisvälineitä coaching-sessioihin toteutamme yksilöllisiä kehitysohjelmia, joiden avulla kehitetään yksilön uranhallintaa ja esihenkilöiden urajohtamista. Esihenkilöt oppivat toteuttamaan tuloksellisia, valmentavalla otteella käytyjä urakeskusteluita, yksilöiden uratavoitteita pystytään sovittamaan yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa sekä sitoutetaan nykyiset avainhenkilöt ja tulevaisuuden potentiaaliset kyvyt organisaatioon.

Räätälöidyt kehitysohjelmat

Rakennamme räätälöityjä valmennusohjelmia, jotka kehittävät eri kohderyhmien johtamistaitoja. Ainutlaatuinen kokemuksemme naisten valmentamisessa kattaa erityisasiantuntijoiden coachausta ja urasuunnittelun tukea. Näin organisaatiot auttavat houkuttelemaan kehittämään ja sitouttamaan naisjohtajiaan.