Organisaatiokonsultointi

Liiketoiminnan muutostilanteet luovat epävarmuutta siihen, millaista osaamista ja johtajuutta tarvitaan menestymiseen tulevaisuudessa. Jopa 60 % niistä rooleista, joissa Z-sukupolvi aikanaan tulee työskentelemään, ei ole vielä edes olemassa.

OTA YHTEYTTÄ

Right Managementin avulla yritys pystyy tarkastelemaan resurssitarpeitaan sekä nykyhetken että tulevaisuuden liiketoiminnan näkökulmista. Tutkimustietoon perustuva lähestymistapamme auttaa tunnistamaan kyvykkyydet sekä optimoimaan niiden hyödyntämisen asiakkaidemme organisaatioissa.

Ratkaisumme

Skaalautuvat ratkaisumme perustuvat viimeisimpään teknologiaan, tutkimustietoon sekä dokumentoituihin havaintoihin siitä, mitä kriittistä osaamista organisaatiosta puuttuu suhteessa nykytarpeisiin tai tulevaisuuden osaamishaasteisiin.

 • Roolit, kompetenssit ja urapolut

  Luomalla selkeä rakenne erilaisille ura- ja kehittymismahdollisuuksille työntekijänne pystyvät tunnistamaan itselleen mieluisia urapolkuja. Samalla he saavat tietoa siitä, miten heidän tulisi edistää oppimistaan ja kehittymistään saavuttaakseen uratavoitteensa.

 • Muutosstrategiat ja muutosten implementointi

  Yrityskulttuuri, joka perustuu henkilöstön sisäiseen liikkuvuuteen ja jatkuvaan oppimiseen, hyödyttää sekä työnantajaa että henkilöstöä. Autamme asiakkaitamme rakentamaan tällaisen kestävän ja dynaamisen perustan, jonka avulla organisaatio pystyy entistä paremmin sopeuttamaan toimintaansa muuttuvan työmaailman haasteisiin.

 • Seuraajasuunnittelu

  Vain 13 % organisaatioista kokee, että yritysjohdon seuraajasuunnittelu on hallinnassa. Me autamme yrityksiä tunnistamaan henkilöt, jotka pystyisivät etenemään urallaan ja siirtymään johdon avainrooleihin. Näin organisaatio toimii proaktiivisesti rakentaen konkreettisia suunnitelmia tulevaisuutta varten.

 • Organisaatioanalyysi

  Oikea hallinta tarjoaa oivalluksia, jotka auttavat organisaatioita mukauttamaan työvoimatarpeensa nykyisiin ja tuleviin liiketoiminnan tarpeisiin. Tietopohjaisen lähestymistapamme avulla voimme seurata ja optimoida ohjelman toimitusta.