RightMap – uranhallinnan web-sovellus

Osaajapula kasvaa koko ajan ja on globaalistikin merkittävä haaste. Tästä syystä työnantajien tulee toimia niin, että he pystyvät houkuttelemaan ja sitouttamaan kyvykkäitä työntekijöitä ja kehittämään heidän osaamistaan edelleen. Työntekijät arvostavat ja odottavat työnantajan tarjoamia ura- ja kehittymismahdollisuuksia. Jotta sisäinen liikkuvuus ja urakierto toteutuisivat laajemmin koko organisaatiossa, tarvitaan reaaliaikaista tietoa henkilöstön osaamisesta.

OTA YHTEYTTÄ

Luo sisäistä liikkuvuutta ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

Right Management on kehittänyt uranhallintaan ainutlaatuisen web-alustan. Tämä yhdistettynä kokemukseemme sisäisen liikkuvuuden ja urakierron kehittämisestä tarjoaa asiakkaillemme kattavan kokonaisratkaisun urajohtamiseen ja uranhallintaan. RightMap -sovelluksemme avulla työntekijänne saavat käyttöönsä harjoituksia, itsearviointeja ja tietoa, joiden pohjalta he voivat paneutua omaan kehittymiseensä uransa koko elinkaaren ajan.

Itsearviointikyselyt

Itsearviointityökalumme on rakennettu yksilön itsetuntemuksen kehittämiseksi. Työntekijänne pystyvät näin tunnistamaan itselleen parhaiten sopivat uramahdollisuudet ja roolit. Työkalut keskittyvät oman arvomaailman ja vahvuuksien kartoittamiseen – ja siihen, miten kunkin osaaminen vastaa itselle asetettuja tulevaisuuden uratoiveita ja -tavoitteita. Prosessi auttaa vahvistamaan organisaation henkilöstön urakiertoa ja sisäistä liikkuvuutta.

Urapolkujen suunnittelu

Uranhallinnan web-sovelluksemme auttaa yksilöitä tunnistamaan uramahdollisuutensa ja valitsemaan urapolkunsa organisaation sisällä. RightMap auttaa työntekijäänne laatimaan oman kehittymis- ja urasuunnitelmansa – oli sitten kyse sivusuunnassa kulkevasta urapolusta tai etenemisestä hierarkiassa ja vastuun kasvattamisesta ylöspäin. Suunnitelma pohjautuu vahvasti yksilön kyvykkyyteen, arvomaailmaan ja uratoiveisiin.

Vertaiscoachien ja mentorien haku

Kun yksilöt verkostoituvat keskenään organisaationne sisällä, tukee se positiivisella tavalla oppimisen sekä sisäisen liikkuvuuden ja urakierron kulttuuria. RightMap tunnistaa yksilöitä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja tai yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Näin he voivat löytää kumppanin vertaiscoachingiin tai mentorointiin.

Oppimismahdollisuuksien valinta ja seuranta

Web-sovelluksestamme työntekijät voivat löytää erilaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osaamisensa kehittämiseen: harjoittelu- ja työhöntutustumisjaksoja, projekteja, valmennusta ja koulutusta. Organisaatiot voivat seurata työntekijöidensä edistymistä ja tarjota myös uusia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia sovelluksen ilmoitustaululla.