Osaamisen ja uran johtaminen

Varmistaakseen, että henkilöstön osaaminen kattaa liiketoiminnan nykyiset ja tulevat tarpeet tulee organisaatioiden kehittää yrityskulttuuriaan, kyvykkyyksiään ja käytäntöjään sekä panostaa viimeisimpään teknologiaan. Näin mahdollistetaan henkilöstöresurssien ja toiminnan ketteryys.

OTA YHTEYTTÄ

Osaamisen ja uran johtamisen kulttuurin tulisi olla jokaisen organisaation toiminnan dynaaminen ja kestävä perusta. Antamalla mahdollisuuksia urakehitykseen ja oppimiseen tuetaan henkilöstön ketteryyttä ja tuetaan hyvää työnantajakuvaa.

Palvelumme

Strategiseen henkilöstösuunnitteluun, urajohtamiseen, uranhallintaan sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät ratkaisumme auttavat organisaatioita varmistamaan, että henkilöstön osaaminen tukee nykyistä liiketoimintaa ja vastaa myös tulevaisuuden strategisiin tarpeisiin.

 • Strateginen henkilöstösuunnittelu

  Vahvaan kokemukseen perustuva lähestymistapamme tuo organisaatiollesi näkemystä ja tietoa osaamisen koko elinkaareen vaiheisiin. Muutosjohtamisen asiantuntemuksemme ja analytiikkaamme taas varmistavat sen, että henkilöstöstrategiat jakautetaan tehokkaasti.


  LUE LISÄÄ
 • Uranhallinnan web-sovellus

  Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää uranhallinnan laajasta RightMap -web-sovelluksestamme


  LUE LISÄÄ

 • Valmennusratkaisut

  Monipuoliset valmennusratkaisumme perustuvat tutkimustietoon ja vahvaan kokemukseen, ja ne räätälöidään kunkin organisaation kulttuuriin ja tilanteeseen sopiviksi. Niiden avulla kehitetään johtajuutta erilaisille kohderyhmille ja valmennetaan esihenkilöitä toimimaan entistä paremmin alaistensa uravalmentajina.


  LUE LISÄÄ

Ratkaisut

Right Management auttaa organisaatiota sitouttamaan ja kehittämään henkilöstöresurssejaan tarjoamalla dataa ja tutkimustietoa kyvykkyyksien johtamisen päätöksiä varten. Autamme yrityksiä nostamaan suoritustasoaan kehittämällä organisaation kykyä sopeuttaa henkilöstöresurssinsa tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

URAVALMENNUS JA OUTPLACEMENT

Olemme tukemassa organisaatioita muutoksissa ja haasteellisissa transformaatioissa suunnitteluvaiheesta toteutukseen saakka. Sopeuttamistilanteissa autamme työnantajaa toimimaan vastuullisesti tarjoamalla valmennusta henkilöstön uudelleentyöllistymiseen sekä käytännön esihenkilötyöhön erotilanteen johtamisessa. Näin varmistetaan liiketoiminnan sujuvuus haasteista huolimatta, luodaan turvallisuuden tunnetta koko organisaatioon ja ylläpidetään hyvää työnantajamielikuvaa.

JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Esihenkilöt ja johto määrittävät organisaation kulttuurin ja vaikuttavat vahvasti henkilöstön sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Eläessämme jatkuvasti muuttuvassa työmaailmassa on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin pystyä tunnistamaan johtamispotentiaali ja kehittämään johtajuutta.

STRATEGINEN HENKILÖSTÖKONSULTOINTI

Rakenna vahva, kyvykkyyksiin pohjautuva perusta strategiselle henkilöstöresursoinnille ja varmista pitkän aikavälin liiketoiminnan kasvu. Tarjoamme organisaatiollesi luotettavaa kumppanuutta. Hyödynnämme työssämme tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja henkilöstöstrategian suunnitteluun, kyvykkyyksien optimointiin sekä osaamisen päivittämisen ja kehittämisen käytännön toteutuksiin.

HENKILÖSTÖRESURSOINNIN ANALYTIIKKA

Tehosta kyvykkyyksiin, resursointiin ja suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa käyttämällä viimeisintä tutkimustietoa. Right Managementin globaali tutkimustoiminta tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

TUTKIMUSOSAAMINEN

Hallitakseen valtavaa henkilöstöresursseihin liittyvää tietomäärää organisaatiot tarvitsevat kumppanin, joka auttaa tulkitsemaan tietoja strategisen päätöksenteon ja tulevaisuuden suunnittelun tehostamiseksi. Henkilöarvioinnin ja analytiikan osaamisellamme tuotamme tärkeätä tietoa henkilöstöresursoinnin optimointiin.