Johdon kehittämisohjelmat

Seuraavan sukupolven johtajien kehittäminen on HR-ammattilaisten mielestä organisaatioiden kymmenen seuraavan vuoden suurin henkilöstöpääomaan liittyvä haaste.

OTA YHTEYTTÄ

Tunnista kyvykkyydet, joilla on paras potentiaali menestyä

Tuloksellinen ja vaikuttava johtaminen on menestyksellisen yrityskulttuurin tärkein voimavara. Right Managementin P3 Leader Model on tehokas, tutkimustietoon perustuva viitekehys, joka auttaa tunnistamaan tulevaisuuden menestyjät, kehittämään tärkeitä johtajuuden käyttäytymismalleja sekä määrittämään johtajuuteen mittarit, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Kokemukseen ja tietotaitoon perustuva lähestymistapa johtajuuden kehittämiseen

Kokonaisvaltainen, tutkimustietoon perustuva lähestymistapamme kannustaa lahjakkaita esihenkilöitä ja johtajia menestymään. Arviointimenetelmien avulla autamme yksilöä kehittämään itsetuntemustaan sekä tunnistamaan osaamisensa, kykynsä sekä kehittämisalueensa.

  • Kehittyminen nykyisessä roolissa

    Tutkimustemme mukaan lähes puolet yrityksistä kokee, että esihenkilöt ja johtajat eivät ole riittävästi valmistautuneita haasteisiin, jotka heitä odottavat 3-5 vuoden päästä. Johtajuuden kehittämisen ratkaisumme tehostavat yksilöiden työpanosta esihenkilöroolissa sekä auttavat yritystä saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

  • Kehittyminen tulevaan rooliin

    Ainoastaan 20 % esihenkilöistä, jotka on tunnistettu kuuluvaksi organisaation parhaiden menestyjien joukkoon, etenevät vastuullisempiin tehtäviin esihenkilöurallaan. Räätälöidyt valmennusohjelmamme auttavat tällaisia esihenkilöitä kehittämään valmiuksiaan tulevaisuuden haasteita varten.

  • Räätälöidyt esihenkilövalmennukset

    Toteutamme lähijohtamisen ja johtamisen valmennusohjelmia eri teemoilla räätälöidysti organisaatiosi erityistarpeisiin, esim. seuraajasuunnittelu, valmentava johtajuus, suorituksen johtaminen ja muutosjohtaminen.

Johtajuuden kehittämisen konsultointipalvelut

Konsultoimme yrityksiä oman P3 Leader Model -menetelmämme implementoinnissa ja autamme myös organisaatioita tunnistamaan niitä ainutlaatuisia kompetensseja, jotka vaikuttavat menestymiseen johtajana. Toimimme asiakkaidemme kumppanina kehittäen yrityskohtaisia henkilöstöstrategioita, joidan tavoitteena on nostaa osaamistasoa ja luoda pohjaa liiketoiminnan tulokselliselle kasvulle.