Henkilöarvioinnit on osa työnantajabrändiäsi

Osaava ja ketterä kumppani on osa hakijakokemusta. Henkilöarvioinnin tulee olla arvioitavalle positiivinen ja hyödyllinen kokemus.

OTA YHTEYTTÄ

Erinomainen työnantajakuva on organisaatioille entistä tärkeämpää. Olennainen osa myönteisen työnantajakuvan rakentamista on rekrytointiprosessin sujuvuus ja tehokkuus. Osaajapulan vallitessa rekrytointiprosessia ei ole varaa venyttää tai vaarana on ehdokkaiden vetäytyminen prosessista.

 

Ketterä arviointikumppani hoitaa arvioinnit laadukkaasti, mutta organisaatiosi aikapainetta kunnioittaen.

Henkilöarviointi tarjoaa arvokasta tietoa sekä päätöksentekoon että arvioitavalle itselleen

Nopeat ja kattavat arviointipalvelumme taipuvat ketterästi osaksi rekrytointiprosessianne. Käytämme työpersoonallisuuden, motivaation ja kykyrakenteen kartoittamisessa alan johtavaa psykometriikkaa, joka ei pitkitä rekrytointianne, mutta tuo runsaasti lisätietoa päätöksenteon tueksi. Arvioinnin avulla saamme laajennettua kuvaa henkilöstä -hänen kyvykkyyksistä, kehityspotentiaalista sekä soveltuvuudesta organisaatiokulttuuriinne.

Konsulttimme antaa henkilöarvioinnin jälkeen selkeän suosituksen henkilön/henkilöiden sopivuudesta tehtävään. Arviointi rakennetaan osallistujalle positiiviseksi kokemukseksi, josta hän saa eväitä omaan kehittymiseensä. Henkilökohtainen palaute raportteineen on tärkeä osa arviointia.

 • Työpersoonan ja motivaatiotekijöiden arviointi

  Nopea ja luotettava psykometrinen henkilöarviointi on kehitetty erityisesti tuottamaan tietoa henkilön soveltuvuudesta haettavaan tehtävään. Ennakkotehtävien perusteella menetelmään sertifioitu konsultti tekee kompetenssipohjaisen haastattelun, joka on kiinteä osa arviointia. Tapaamisessa keskitytään haettavan tehtävän kannalta olennaisimpiin kyvykkyyksiin, henkilön luontaisiin toimintamalleihin ja henkilöä motivoiviin tekijöihin.

 • Kykytestaus

  Ihmisen kyvykkyys on suhteellisen muuttumaton, synnynnäinen asia. Taitoja voimme sen sijaan hioa läpi elämämme ja parantaa näin suoriutumistamme työelämässä. Kykytestit ennustavat pitkän tähtäimen ammatillista menestymistä ja indikoivat esim. henkilön nopeutta oppia uutta. Tämä auttaa siis myös taitojen kehittämisessä.

  Kykytestauksella kannattaa selvittää tehtävän kannalta olennaisin kyvykkyys. Niillä voidaan mitata esim. seuraavia asioita: oppimiskyky, tiedonkäsittely, verbaalinen päättelykyky, numeerinen päättelykyky, tarkkaavaisuus, keskittymiskyky, integriteetti, spatiaalinen päättelykyky ja reaktionopeus.

 • Arviointikeskus

  Arviointikeskus on monimenetelmäinen arviointipäivä, jonka aikana arvioitavat henkilöt osallistuvat useampaan arviointitehtävään. Arviointipisteitä on tyypillisesti kolmesta viiteen ja osallistujat kiertävät niissä annetussa järjestyksessä. Arviointikeskus on kustannustehokas ja nopea menetelmä tilanteissa, joissa ollaan täyttämässä useampaa roolia isosta hakijajoukosta. Arviointitehtävät valitaan haettavan tehtävän mukaan ja niillä keskitytään arvioimaan henkilöiden sopivuutta haettavaan rooliin ja organisaatioon.

  Arviointikeskuksen eri menetelmiä ovat esim. roolipeli, ryhmähaastattelu, yksilöhaastattelu ja ryhmätyötehtävä. Rekrytoivan esihenkilön/-henkilöiden tapaaminen voidaan sisällyttää mukaan arviointipäivän rakenteeseen. Arviointikeskus voidaan toteuttaa joustavasti joko ManpowerGroupin tai asiakkaan omissa tiloissa.

 • Johtajuuden arviointi

  Lisätietoa erityisesti johtamiskyvykkyyden ja -potentiaalin arviointiin liittyvistä menetelmistä ja johdon henkilöarvionneista.

  Lue lisää