Skip to main content

Henkilöstö- ja uramuutokset

Henkilöstö- ja uramuutokset

Miten voit auttaa työntekijöidesi siirtymistä uudelle työuralle?

Organisaation henkilöstö on dynaaminen voimavara, joka vaatii jatkuvaa hienosäätöä voidakseen vastata muuttuviin markkinatilanteisiin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uranhallinnan palvelumme sisältävät muun muassa itsetuntemuksen ja urapäätösten apuvälineitä, jotka on tarkoitettu erilaisiin uramuutostilanteisiin. Ne auttavat sopeuttamaan henkilöstö koon liiketoiminnan tarpeisiin ja helpottamaan ylimenokausien vaikeuksia ja säilyttämään niiden työntekijöiden tuottavuus, joita muutokset eivät koske.

Right Managementin palveluja:

  • Yksilölliset Uramuutosohjelmat (Outplacement)
  • Ryhmäkohtaiset työnhakuvalmennukset
  • Esimiesten ja HR:n tuki henkilöstömuutoksissa
  • Sisäiseen uudelleensijoittamiseen liittyvät henkilöarvioinnit

89% asiakkaistamme on meihin erittäin tyytyväisiä

Kun markkinatilanteen, yritysrakenteen tai tavoitteen muutos vaatii henkilöstömuutoksia,  tuhannet organisaatiot ympäri maailmaa kääntyvät puoleemme. 89 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä kykyymme toimia strategisena kumppanina ja varmistaa uramuutospalvelujemme tuloksellisuus.

Lisäksi 98 % asiakkaistamme voisi suositella meitä kollegoilleen.

Tarjoamme uramuutospalveluita henkilöstölle kaikilla organisaatiotasoilla.

Uramuutoskoulutus ja irtisanomisajan tuki

Right Managementin ottaminen mukaan jo työvoiman vähennyksen alkuvaiheissa  helpottaa prosessia. Meillä on yli 30 vuoden kokemus innovatiivisista tekniikoista, jotka tukevat yritystä koko ajan irtisanomisilmoituksesta työsuhteen päättymiseen. Olemme mukana vastaamassa työntekijöiden reaktioihin, ohjaamassa heitä prosessin eri vaiheissa ja tukemassa heitä uranvaihdossaan.

RightChoice

Globaalina markkinajohtajana ymmärrämme hyvin tämän päivän työelämän dynamiikkaa.  Tarjoamme monia tehokkaita yksittäisen työnhakijan uramuutostarpeita vastaavia ohjelmia, joihin voi osallistua joko toimistossamme tai kotoa käsin.

RightChoice- osallistujat saavat käyttöönsä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa mukautetun uramuutosmallin ja  asiantuntijoiden tuen aina uuteen työllistymiseensä asti.

Key Executive Service (KES)

Ylimmän johdon irtisanomisessa ja uranhallinnassa on otettava huomioon monenlaisia seikkoja niin organisaation kuin yksilönkin kannalta. KES-palvelumme on kokeneimpien konsulttiemme laatima yksilöllinen ohjelma, jonka sisältö on räätälöity ylimmän johdon tarpeisiin. Konsulttien tukena on asiantuntijaresurssien, yritystietojärjestelmien ja henkilökohtaisten kontaktien verkosto.

Ryhmäohjelmat

Erilaisille työntekijäryhmille räätälöidyt palvelut auttavat osallistujia tehostamaan omaa työnhakuaan . Valmennusryhmissä  osallistujat kehittävät työnhaku- ja verkostoitumistaitojaan esimerkiksi erilaisten harjoitusten kautta.

Urakeskukset

Right Managementin urakeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun laajoihin (yli 100 työntekijää koskeviin) uranmuutostilanteisiin esimerkiksi yrityksen omissa tiloissa. Tarjoamme yrityksille valmiita ratkaisuja, jotka voivat sisältää tietyn työnhakijaryhmän tarpeisiin ja kulttuuriin räätälöidyn ohjelman kehittämisen.

Tekniikka avuksi

Käytämme uramuutosratkaisuissamme  näihin palveluihin erityisesti kehitettyä tekniikkaa. Esimerkiksi RightEverywhere - sivusto, auttaa osallistujaa ottamaan ohjelmastaan irti kaiken hyödyn.

Sisäinen uudelleensijoittaminen

Liiketoimintaympäristön muutokset voivat vaikuttaa myös yrityksen sisäiseen työnjakoon. Right Managementin uudelleensijoitusratkaisu tarjoaa asiakkaille tehokkaan tavan arvioida strategisia työvoimatarpeitaan organisaation muuttuessa ja siirtää osaavia työntekijöitä uusiin rooleihin yrityksen sisällä. Prosessimme auttaa ohjaamaan muutosta tehokkaasti ja tukemaan henkilöstön sitoutumista.

Harkittuja urapäätöksiä

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää saada eri tehtäviin oikeat, osaavat työntekijät, jotka pystyvät saavuttamaan organisaation tavoitteet. Right Management auttaa organisaatioita tunnistamaan liiketoimintatavoitteiden kannalta tärkeän osaamisen ja osaajat. Kun organisaatioissa tehdään isoja muutoksia esimerkiksi markkinadynamiikan, teknologisten uudistusten tai liiketoiminta-strategian muutosten vuoksi, henkilöstöllä on oltava kaikki uranvalintapäätöksiin tarvittavat tiedot käytössään.

Uranhallintaan liittyvät palvelumme tukevat harkittujen urapäätösten tekemistä. Ne on kehitetty parantamaan työntekijöiden itsetuntemusta ja selvittämään, mitä he todellisuudessa urakehitykseltään haluavat. Tässä prosessissa, työntekijät kehittävät taitojaan ja kompetenssejaan organisaation tarpeiden mukaisesti luoden samalla itselleen etenemismahdollisuuksia organisaatiossa. Tämä parantaa sitoutuneisuutta sekä auttaa tehostamaan tuottavuutta ja suorituskykyä.