Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

RIGHT MANAGEMENTIN MAAILMANLAAJUISEN VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ KOSKEVA ILMOITUS, KESÄKUU 2009.

Pääsääntöisesti tämän sivuston käyttäminen ei edellytä henkilötietojen antamista. Jos haluat antaa tietoja vapaaehtoisesti, antamiasi tietoja käytetään ilmoittamiemme yksityishenkilöiden tietosuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti.

RIGHT MANAGEMENTIN MAAILMANLAAJUISET TIETOSUOJAPERIAATTEET

Right Management on jo kauan huomioinut työntekijöidemme, työnhakijoidemme, asiakkaittemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen suojaamisen tärkeyden. Meidän alallamme on usein välttämätöntä kerätä ja käsitellä tällaisia tietoja, ja meillä on velvollisuus suojata näitä tietoja niin kauan kuin ne ovat meidän hallussamme. Työntekijöidemme, työnhakijoidemme, asiakkaittemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kunnioittaminen on yksi Right Managementin ydinarvoista, kuten myös palvelujen tarjoaminen eettisesti kestävällä tavalla.
Näiden velvoitteiden tueksi Right Management on laatinut maailmanlaajuiset tietosuojaperiaatteet, joiden mukaan toimimme käsitellessämme suojattavia henkilötietoja ja muita luottamuksellisia tietoja.
Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

 • Annamme tietosuojailmoituksia, joissa kerrotaan, miten ja miksi käsittelemme henkilötietoja.
 • Jos mahdollista, kunnioitamme tietojen omistajan tahtoa tietojen keräämisestä, käyttämisestä ja jakamisesta.
 • Keräämme, käytämme ja säilytämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä ja hyödyllisiä.
 • Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia.
 • Henkilötietoja säilytetään suojatusti.
 • Henkilötietoja saa käyttää ja jakaa vain rajattu joukko ihmisiä.
 • Säilytämme vain henkilötietoja, jotka on pakko säilyttää säädösten tai liiketoimintasitoumusten vuoksi.
 • Henkilöllä on oikeus mahdollisuuksien rajoissa tarkistaa ja päivittää omat henkilötietonsa.
 • Henkilöllä on mahdollisuus kysyä tietosuojaperiaatteita koskevia kysymyksiä tai tehdä niitä koskevia valituksia.

Lisätietoja yksityishenkilöitä koskevista tietosuojakäytännöistämme on seuraavassa ilmoituksessa:

YKSITYISHENKILÖIDEN TIETOSUOJAILMOITUS tätä RIGHT MANAGEMENTIN MAAILMANLAAJUISTA VERKKOSIVUSTOA VARTEN

Right Management Inc. pitää huolta työnhakijoidensa, työntekijöidensä ja asiakkaidensa tietojen suojaamisesta. Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietoja. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tarvittaessa seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakas- tai liiketoimintasuhteen ylläpitäminen
 • työntekijöille suunnattujen palvelujen tarjoaminen
 • tarjoamistamme tuotteista ja palveluista ilmoittaminen
 • yhteydenotto asiakkaisiin ja kommunikointi heidän kanssaan
 • kanteiden ja muiden juridisten kiistojen hoitaminen, säädösten ja tuomioistuimien päätösten noudattaminen tai muut lakisääteiset velvoitteet tai muu lain sallima käyttö.

Right Management voi antaa henkilötietojasi näissä tarkoituksissa muille Right Managementin yksiköille, konserniyhtiöille, palveluita meille toimittaville alihankkijoille, asiakkaille (jos olet työnhakija), ostavalle organisaatiolle (jos Right Management osallistuu yrityksen tai sen osan myymiseen) sekä muissa tilanteissa, joissa meidät velvoitetaan antamaan tietoja (esimerkiksi viranomaisten määräyksestä).
Right Management kerää, käsittelee ja antaa muiden käyttöön luottamuksellisia henkilötietoja vain tietojen antajan luvalla tai jos se on välttämätöntä lain tai pakottavien liiketoimintatarpeiden takia.
Jos haluat lisätietoja Right Managementin tietosuojakäytännöistä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@right.com tai postitse seuraavassa osoitteessa:
Right Management Inc., 1818 Market Street, 33rd Floor, Philadelphia, PA  19103, Attention: General Counsel

RIGHT MANAGEMENTIN MAAILMANLAAJUISEN VERKKOSIVUSTON AUTOMAATTISESTI KERÄÄMIEN TIETOJEN KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA ILMOITUS

Tiedot, joita ei voi käyttää tunnistamiseen: Monien muiden sivustojen tapaan tämä sivusto kerää automaattisesti tiettyjä tietoja sivuston käyttäjistä. Näitä tietoja, joiden perusteella käyttäjää ei voi tunnistaa, ovat esimerkiksi tietokoneen ja Internet-palveluntarjoajan Internet Protocol (IP) -osoite, päivämäärä ja kellonaika, jona olet käyttänyt sivustoa, sen sivuston IP-osoite, josta olet siirtynyt tähän sivustoon, käyttämäsi käyttöjärjestelmä, sivuston osat, joita olet käyttänyt, sivuston sivut, joita olet käyttänyt ja tiedot, joita olet katsellut sekä aineisto, jonka olet ladannut sivustoon tai sivustosta. Näitä tietoja käytetään sivustojen ja järjestelmien ylläpitotarkoituksiin sekä sivuston parantamiseen. Niitä ei käytetä käyttäjien tunnistamiseen. Näitä tietoja saatetaan antaa muiden tahojen käyttöön tai arkistoida tulevaa käyttöä varten.
Evästeet: Tässä sivustossa käytetään evästeitä. Tekniikan avulla sivuston käyttäjän tietokoneeseen tallennetaan tietoja, joiden perusteella sivusto voi tunnistaa tietokoneen, kun sivustoa käytetään uudelleen. Evästeiden avulla voi parantaa sivuston käyttömukavuutta. Evästeisiin tallennettujen tietojen avulla sivusto tunnistaa, että käyttäjä on käyttänyt sivustoa aikaisemmin. Lisäksi sivusto voi näiden tietojen perusteella seurata, mitä sivuston tietoja on käytetty, ja sen perusteella esimerkiksi tarjota juuri käyttäjän tarpeisiin sopivia tietoja tai mukautettua sisältöä, täyttää verkkolomakkeiden henkilötiedot automaattisesti tai muuten helpottaa sivuston käyttämistä.
Voit poistaa evästeet käytöstä (jos käyttämässäsi selaimessa on sen mahdollistava asetus), mutta se saattaa vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen ja estää tiettyjen ominaisuuksien käyttämisen.

KÄYTETTÄVÄT TIEDOT

Tietojen seuranta: Tietoja, joiden perusteella käyttäjää ei voi tunnistaa, Right Management voi käyttää sellaisten raporttien laatimiseen, joissa kartoitetaan sivuston käyttäjien demografista rakennetta ja sivuston käyttötapoja. Näitä raportteja voidaan myös antaa ulkopuolisten tahojen käyttöön. Raportissa käytettyjä seurantatietoja ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään tai käyttäjien henkilötietoihin.

MUUT SEIKAT

Tietosuoja: Right Management suojaa ylläpitämänsä tiedot käyttämällä tarvittavia fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä keinoja palvelintensa, sovellustensa ja tietokantojensa suojaamiseen luvattomalta käytöltä. Ei voida kuitenkaan taata, että tiedot ovat sataprosenttisen varmasti suojattuja. Jos haluat olla varma, etteivät jotkin tietosi joudu vääriin käsiin, älä lähetä näitä tietoja Internetin kautta.
Muut verkkosivustot: Tässä sivustossa voi olla toisiin sivustoihin tai muihin Internet-resursseihin johtavia linkkejä. Kun napsautat tällaista linkkiä, muodostat yhteyden toiseen verkkosivustoon tai Internet-resurssiin, joka saattaa kerätä tietoja sinulta joko vapaaehtoisesti tai evästeiden tai muun tekniikan avulla. Right Management ei ole vastuussa muiden sivustojen tai Internet-resurssien toiminnasta tai henkilötiedoista, joita ne mahdollisesti keräävät, käyttävät tai julkaisevat. Jos haluat tietää, miten nämä sivustot tai Internet-resurssit keräävät ja käsittelevät näitä tietoja, tutustu niiden tietosuojakäytäntöihin.

Muutokset tietosuojailmoitukseen: Right Management voi aika ajoin muuttaa, täydentää tai korvata tämän ilmoituksen tietoja sivustossa tehtäviä muutoksia vastaavasti korvaamalla tämän ilmoituksen sivustossa uudella versiolla. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty kesäkuussa 2009.